ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Elválasztó

Az Otthon és Ház Kft. ezúton nyilatkozik a személyes adatok kezelése körében követelt gyakorlatáról, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon hírlevélre feliratkozók, továbbiakban KÖVETŐK, kapcsolat-felvételi úrlapot kitöltők, továbbiakban ÉRDEKLŐDÖK, megrendelők, továbbiakban ÜGYFELEK (NAIH állásfoglalás szerint nem vezet nyilvántartást róla Infotv. 65. § (3) bekezdése alapján), valamint az állásajánlati űrlapot kitöltők, továbbiakban ÁLLÁSKERESŐK (adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102759/2016.) esetében.

2. Adatkezelő

Az adatok kezelője az Otthon és Ház Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Kazinczy u.8/a.).

3. A kezelt adatok köre

A KÖVETŐK-re vonatkozóan a név és e-mail cím, az ÉRDEKLŐDÖK–re vonatkozóan név, telefonszám és e-mail cím, az ÜGYFELEK–re vonatkozóan a név és e-mail cím, valamint a regisztráció során megadott jelszó, az ÁLLÁSKERESŐK–re vonatkozóan a név és e-mail cím adatok.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés célja

A Otthon és Ház Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja:

a. KÖVETŐK esetében: direkt marketing és tájékoztatás – a weboldal tulajdonos és a Felhasználó közötti egyirányú kommunikációt biztosítja.

b. ÉRDEKLŐDŐK esetében: potenciális ügyfelekkel történő kapcsolat-felvételi lehetőség biztosítása.

c. ÜGYFELEK esetében: információ közlés a megrendelt termékek és szolgáltatások aktuális státuszára vonatkozóan

d. ÁLLÁSKERESŐK esetében: lehetőség biztosítása kapcsolatfelvétel igénylésére állás-pályázatokkal kapcsolatosan

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a KÖVETŐK és ÉRDEKLŐDŐK személyes adatait 2 évig, az ÜGYFELEK esetén 5 évig őrzi meg. A ÁLLÁSKERESŐK adatait a toborzási kampány végeztével, de legkésőbb az adatok rendszerben történő rögzítéséhez képest 3 hónap múlva törli adatbázisából.

Az adatai eltávolítására szolgáló kérését a Felhasználó jelezheti írásban az adatkezelő postacímén vagy a hirlevel@otthoneshaz.hu e-mail címen. A Felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb 3 munkanapon belül teljesíti.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai, a forgalmi adatokhoz az adatkezelő által megbízott rendszergazdák férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személynek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fenn áll-e az adattovábbítás jogalapja.

8. Cookie-k használata a weboldalon

A cookie-k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott weboldal beazonosításában segítenek. A cookie-k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben a felhasználó egy adott weboldal különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér ugyanerre a weboldalra. A cookie-kat széles körben használják a weboldalak működése vagy hatékonyabb működése érdekében, valamint üzleti és marketinginformáció szolgáltatására a weboldal tulajdonosai számára. A cookie-k azt is lehetővé teszik, hogy a weboldal a felhasználónak nyújtott információkat a böngésző beállításainak - például nyelv vagy földrajzi hely - megfelelően személyre szabja. A cookie-kra vonatkozó részletesebb információért látogassa meg a http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti(magyar) címet vagy http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie(angol) címet.

A cookie-k használatát a böngésző-beállításokban lehet megadni. A Felhasználó a cookie-król leiratkozhat, ha a böngésző-beállításokban letiltja azokat, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatásokat és támogatást az Adatkezelő nem tudja biztosítani a Felhasználó számára.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával Felhasználó elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát a Felhasználó elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

9. A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Személyes adataik kezeléséről az Ajánlatkérők tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Ajánlatkérőnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Otthon és Ház Kft. 2120 Dunakeszi, Kazinczy u.8/a., telefon: 06-20/353-2655, e-mail: hirlevel@otthoneshaz.hu címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az Ajánlatkérő adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését.

10. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az Ajánlatkérők adatainak biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről. Minden tőle elvárható intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan adatlap változtatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a Felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítéségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatát a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Erre legfőképp akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha a jogszabály azt kötelezővé teszi.

Az adatkezelés megváltoztatása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A Felhasználó, a módosítás hatálybalépését követően, a szolgáltatás további használatával egyben elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.